ขายที่ดินเปล่า ของ ธนาคารกรุงไทย

ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : ที่ดินเปล่า
รหัสสินทรัพย์ : 63NN010100705
เลขที่โฉนด : 4759
ขนาด : 24-3-41.4
ราคา : ราคาพิเศษติดต่อธนาคาร
ที่ตั่ง : ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เจ้าของสินทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย
ชมวันนี้ 1 ชมรวม 43 ครั้ง

สนใจสินทรัพย์นี้ กดที่นี่
อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร


ตำบลในอำเภอเมืองกำแพงเพชร

สินทรัพย์ใกล้เคียง

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-0.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 49 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล - บ้านเกาะสง่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านเดี่ยว
ขนาด : 0-1-0.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 49 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล - บ้านเกาะสง่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-2-11.00
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ ไม่ติดเลขที่ อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด : 0-3-89.9
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-2-0.40
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 84/1 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย ไม่มีชื่อ ถนน สายบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล - บ้านเกาะสง่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด : 0-3-28.3
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-1-81.10
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 98 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล - บ้านเกาะสง่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 1-0-16.80
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 47 อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายบ้านบ่อทอง - บ้านหนองเต่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด : 5-1-23.6
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ประเภท : บ้านพักอาศัย
ขนาด : 0-3-97.10
ราคา : ราคาพิเศษ
ที่ตั้ง : เลขที่ 51/1 อาคาร ชั้น 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายบ้านบ่อทอง - บ้านหนองเต่า นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

ดูเพิ่มเติม

ที่ดินเปล่าหลุดจำนองธนาคารกรุงไทย ที่ดินเปล่าธนาคารยึด นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เช็คที่ดินเปล่าติดธนาคาร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ค้นหาที่ดินเปล่าติดธนาคาร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ขายที่ดินเปล่าติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายที่ดินเปล่ากรมบังคับคดี นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร