ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 407 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-1-80.00
ที่ตั้ง : โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-31.00
ที่ตั้ง : ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-23.00
ที่ตั้ง : แม่จัน แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-2-79.00
ที่ตั้ง : ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-67.00
ที่ตั้ง : จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-88.00
ที่ตั้ง : วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-13.00
ที่ตั้ง : วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-27.80
ที่ตั้ง : บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-3.00
ที่ตั้ง : อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-87.6 ไร่
ที่ตั้ง : ในเวียง เมือง จังหวัดแพร่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-42.00
ที่ตั้ง : ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-40.00
ที่ตั้ง : บางปลา บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-24.00
ที่ตั้ง : หางดง หางดง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-1-74.00
ที่ตั้ง : ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-1-14
ที่ตั้ง : ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง เชียงใหม่


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-1-58.00
ที่ตั้ง : โพนทัน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (49)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1566)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (406)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด เช็คโกดังติดธนาคาร ค้นหาโกดังติดธนาคาร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี