ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายเพิงเอนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายเพิงเอนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 19 รายการ


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-0.00
ที่ตั้ง : หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-31.00
ที่ตั้ง : ตาลชุม ท่าวังผา น่าน


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-88.90
ที่ตั้ง : บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-45.00
ที่ตั้ง : นาตาล นาตาล อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-92.00
ที่ตั้ง : ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-82.00
ที่ตั้ง : ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-9.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-25.00
ที่ตั้ง : พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-94.80
ที่ตั้ง : ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-98.00
ที่ตั้ง : เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-50.00
ที่ตั้ง : เวียงต้า ลอง แพร่


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-47.10
ที่ตั้ง : จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19-3-56.00
ที่ตั้ง : บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-55.00
ที่ตั้ง : ระวะ ระโนด สงขลา


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-93.60
ที่ตั้ง : ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-0.00
ที่ตั้ง : ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-3-40.00
ที่ตั้ง : กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : เพิงเอนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-59.00
ที่ตั้ง : กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (55)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1759)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (486)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงเอนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงเอนกประสงค์ธนาคารยึด เช็คเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ค้นหาเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ขายเพิงเอนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงเอนกประสงค์กรมบังคับคดี