ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 18 รายการ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-32.00
ที่ตั้ง : เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-85.40
ที่ตั้ง : เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.00
ที่ตั้ง : ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.00
ที่ตั้ง : ละงู ละงู สตูล


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-58.00
ที่ตั้ง : ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17.00
ที่ตั้ง : บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-70.00
ที่ตั้ง : ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-76.00
ที่ตั้ง : สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-30.00
ที่ตั้ง : ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-65.00
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-69.00
ที่ตั้ง : ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-0.00
ที่ตั้ง : แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-1-9.00
ที่ตั้ง : ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-1-32.40
ที่ตั้ง : ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-34.20
ที่ตั้ง : สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (49)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1471)
+ บ้าน (152)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (395)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี