ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 27 รายการ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-24.20
ที่ตั้ง : บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-50.00
ที่ตั้ง : นางัว น้ำโสม อุดรธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-58.00
ที่ตั้ง : เชียงกลม ปากชม เลย


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-85.40
ที่ตั้ง : เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-14.30
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.00
ที่ตั้ง : ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66.10
ที่ตั้ง : ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-62.00
ที่ตั้ง : นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.00
ที่ตั้ง : ละงู ละงู สตูล


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-58.00
ที่ตั้ง : ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17.00
ที่ตั้ง : บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-70.00
ที่ตั้ง : ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-76.00
ที่ตั้ง : สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-83.00
ที่ตั้ง : กระนวน ซำสูง ขอนแก่น


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-51.00
ที่ตั้ง : วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-30.00
ที่ตั้ง : ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-31.00
ที่ตั้ง : ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (55)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1759)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (486)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี