ค้นหาสินทรัพย์

ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 188 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45.00
ที่ตั้ง : เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-90.00
ที่ตั้ง : บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-80.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-70.00
ที่ตั้ง : โตนด โนนสูง นครราชสีมา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-0.00
ที่ตั้ง : นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-83.00
ที่ตั้ง : ทะนง โพทะเล พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-67.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-81.90
ที่ตั้ง : วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40.20
ที่ตั้ง : อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-0-36.00
ที่ตั้ง : หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-98.40
ที่ตั้ง : วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-92.00
ที่ตั้ง : นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-25.70
ที่ตั้ง : ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-93.40
ที่ตั้ง : หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-78.40
ที่ตั้ง : บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-72.70
ที่ตั้ง : วังหิน เมืองตาก ตาก


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-89.70
ที่ตั้ง : วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-72.00
ที่ตั้ง : ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-60.80
ที่ตั้ง : ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2334)
+ บ้าน (270)
+ อื่น (0)
+ เรือ (2)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี