ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 131 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-81.00
ที่ตั้ง : ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
ดูรายละเอียดประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-41.00
ที่ตั้ง : หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-41.00
ที่ตั้ง : บางกระทึก สามพราน นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-98.00
ที่ตั้ง : คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-67.00
ที่ตั้ง : โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-28.00
ที่ตั้ง : ปากกาง ลอง แพร่
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-78.50
ที่ตั้ง : สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-2-67.00
ที่ตั้ง : กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-1-4.00
ที่ตั้ง : เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-19.00
ที่ตั้ง : บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-98.90
ที่ตั้ง : พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-90.00
ที่ตั้ง : ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-34.30
ที่ตั้ง : หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-96.70
ที่ตั้ง : บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-25.70
ที่ตั้ง : ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
ดูรายละเอียด


ประเภทสินทรัพย์

+ (2)
+ Apartment (1)
+ Condominium (41)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1264)
+ บ้าน (460)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (372)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี