ค้นหาสินทรัพย์

ขายอาคารโรงคลุม สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 3 รายการ


ประเภท : อาคารโรงคลุม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17 ไร่
ที่ตั้ง : จุมพล โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


ประเภท : อาคารโรงคลุม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-29.9 ไร่
ที่ตั้ง : ไร่ใหม่ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : อาคารโรงคลุม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-2-78 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2412)
+ บ้าน (287)
+ อื่น (0)
+ เรือ (0)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (574)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงคลุมหลุดจำนอง อาคารโรงคลุมธนาคารยึด เช็คอาคารโรงคลุมติดธนาคาร ค้นหาอาคารโรงคลุมติดธนาคาร ขายอาคารโรงคลุมติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงคลุมกรมบังคับคดี