ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารสำนักงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายอาคารสำนักงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 64 รายการ


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-95.30
ที่ตั้ง : ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-54.40
ที่ตั้ง : เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-20.4
ที่ตั้ง : ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-3-64.00
ที่ตั้ง : ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-35.2
ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-35 ไร่
ที่ตั้ง : ปึกเตียน ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0 ไร่
ที่ตั้ง : ฝั่งตะวันตก) หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-45.4
ที่ตั้ง : ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-12.70
ที่ตั้ง : หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-76
ที่ตั้ง : ต้าผาหมอก ลอง แพร่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-26.50
ที่ตั้ง : โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-61
ที่ตั้ง : ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-37.9
ที่ตั้ง : ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.00
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-53.00
ที่ตั้ง : หนองโก กระนวน ขอนแก่น


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17
ที่ตั้ง : คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-3-73.00
ที่ตั้ง : บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-53.00
ที่ตั้ง : มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-68.00
ที่ตั้ง : หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (49)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1419)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (6)
+ โกดัง (399)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารสำนักงานหลุดจำนอง อาคารสำนักงานธนาคารยึด เช็คอาคารสำนักงานติดธนาคาร ค้นหาอาคารสำนักงานติดธนาคาร ขายอาคารสำนักงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารสำนักงานกรมบังคับคดี