ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารสำนักงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายอาคารสำนักงาน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 69 รายการ


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-1-16.00
ที่ตั้ง : นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-95.30
ที่ตั้ง : ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-54.40
ที่ตั้ง : เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-17.00
ที่ตั้ง : ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-20.4
ที่ตั้ง : ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-0-14.80
ที่ตั้ง : สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-3-64.00
ที่ตั้ง : ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-35.2
ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-30.00
ที่ตั้ง : คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-2.00
ที่ตั้ง : เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-60.00
ที่ตั้ง : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-8.00
ที่ตั้ง : บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-62.20
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-2-93.00
ที่ตั้ง : มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-35 ไร่
ที่ตั้ง : ปึกเตียน ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0 ไร่
ที่ตั้ง : ฝั่งตะวันตก) หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-12.70
ที่ตั้ง : หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-76
ที่ตั้ง : ต้าผาหมอก ลอง แพร่


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-26.50
ที่ตั้ง : โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (55)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1759)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (486)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารสำนักงานหลุดจำนอง อาคารสำนักงานธนาคารยึด เช็คอาคารสำนักงานติดธนาคาร ค้นหาอาคารสำนักงานติดธนาคาร ขายอาคารสำนักงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารสำนักงานกรมบังคับคดี