ค้นหาสินทรัพย์

ขายอาคารที่พักอาศัย สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0 ไร่
ที่ตั้ง : สวนดอกไม้(สิบต๊ะ) เสาไห้ จังหวัดสระบุรี


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-0.6 ไร่
ที่ตั้ง : ไปทางสนามกีฬาจองคำ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-43 ไร่
ที่ตั้ง : หมูม่น เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-67 ไร่
ที่ตั้ง : ธรรมศาลา เมืองนครปฐม(พระปฐมเจดีย์) จังหวัดนครปฐม


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-28 ไร่
ที่ตั้ง : กะแดะ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-64 ไร่
ที่ตั้ง : สำโรงเหนือ(สำโรงฝั่งเหนือ) เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-67 ไร่
ที่ตั้ง : ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-29.7 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-60 ไร่
ที่ตั้ง : แม่สูน ฝาง จังหวัดเชียงใหม่


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-46 ไร่
ที่ตั้ง : อ้อมใหญ่ สามพราน จังหวัดนครปฐม


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0 ไร่
ที่ตั้ง : (บางพรม) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-9 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านดู่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2334)
+ บ้าน (270)
+ อื่น (0)
+ เรือ (2)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารที่พักอาศัยหลุดจำนอง อาคารที่พักอาศัยธนาคารยึด เช็คอาคารที่พักอาศัยติดธนาคาร ค้นหาอาคารที่พักอาศัยติดธนาคาร ขายอาคารที่พักอาศัยติดธนาคาร ประกาศขายอาคารที่พักอาศัยกรมบังคับคดี