ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายสิทธิการเช่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายสิทธิการเช่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : สิทธิการเช่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26 ไร่
ที่ตั้ง : จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ประเภท : สิทธิการเช่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 40 ตร.ม.
ที่ตั้ง : บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


ประเภท : สิทธิการเช่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.00
ที่ตั้ง : บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


ประเภท : สิทธิการเช่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.00
ที่ตั้ง : บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


ประเภท : สิทธิการเช่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-0.00
ที่ตั้ง : บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (1)
+ Condominium (55)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1759)
+ บ้าน (162)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (486)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


สิทธิการเช่าหลุดจำนอง สิทธิการเช่าธนาคารยึด เช็คสิทธิการเช่าติดธนาคาร ค้นหาสิทธิการเช่าติดธนาคาร ขายสิทธิการเช่าติดธนาคาร ประกาศขายสิทธิการเช่ากรมบังคับคดี