ค้นหาสินทรัพย์

ขายร้านค้า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 45 รายการ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-38.00
ที่ตั้ง : เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.20
ที่ตั้ง : มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : สวาท เลิงนกทา ยโสธร


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.10
ที่ตั้ง : เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-8.01
ที่ตั้ง : มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-72.00
ที่ตั้ง : ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-58.00
ที่ตั้ง : ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45.00
ที่ตั้ง : ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-3.00
ที่ตั้ง : สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-27.00
ที่ตั้ง : ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-47.00
ที่ตั้ง : สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.00
ที่ตั้ง : ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44.00
ที่ตั้ง : หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : พระยืน พระยืน ขอนแก่น


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-18.50
ที่ตั้ง : บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-53.20
ที่ตั้ง : นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32.00
ที่ตั้ง : ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-25.00
ที่ตั้ง : ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา


ประเภท : ร้านค้า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-39.20
ที่ตั้ง : ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2334)
+ บ้าน (270)
+ อื่น (0)
+ เรือ (2)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ร้านค้าหลุดจำนอง ร้านค้าธนาคารยึด เช็คร้านค้าติดธนาคาร ค้นหาร้านค้าติดธนาคาร ขายร้านค้าติดธนาคาร ประกาศขายร้านค้ากรมบังคับคดี