ค้นหาสินทรัพย์

ขายรีสอร์ท สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 36 รายการ


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-5.00
ที่ตั้ง : ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-57.00
ที่ตั้ง : กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-51.00
ที่ตั้ง : หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-45.90
ที่ตั้ง : ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-6.80
ที่ตั้ง : ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-5.40
ที่ตั้ง : เวียงทอง สูงเม่น แพร่


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-66.90
ที่ตั้ง : บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-0.00
ที่ตั้ง : นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-78.30
ที่ตั้ง : วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-90.00
ที่ตั้ง : รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-33.00
ที่ตั้ง : อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-2-0.00
ที่ตั้ง : โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-15.00
ที่ตั้ง : ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-54.00
ที่ตั้ง : ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-49.20
ที่ตั้ง : ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-29.00
ที่ตั้ง : พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-50.00
ที่ตั้ง : ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-19.00
ที่ตั้ง : บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-92.00
ที่ตั้ง : แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-0.00
ที่ตั้ง : ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2334)
+ บ้าน (270)
+ อื่น (0)
+ เรือ (2)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


รีสอร์ทหลุดจำนอง รีสอร์ทธนาคารยึด เช็ครีสอร์ทติดธนาคาร ค้นหารีสอร์ทติดธนาคาร ขายรีสอร์ทติดธนาคาร ประกาศขายรีสอร์ทกรมบังคับคดี