ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 285 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-65.0/65ตร.ว.
ที่ตั้ง : สวาท เลิงนกทา ยโสธร


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-30.0/30ตร.ว.
ที่ตั้ง : ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-49.2/49.2ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-25.0/125ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่คะ ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0001-0-00.0/400ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-14.0/114ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-70.0/70ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-82.4/82.4ตร.ว.
ที่ตั้ง : บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-94.5/94.5ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพนทอง เรณูนคร นครพนม


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-86.0/86ตร.ว.
ที่ตั้ง : เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-3-59.4/359.4ตร.ว.
ที่ตั้ง : ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-44.7/144.7ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-38.3/38.3ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-00.0/100ตร.ว.
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-2-07.0/207ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-82.3/82.3ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ่อตรุ ระโนด สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-166.0/166ตร.ว.
ที่ตั้ง : คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-28.0/128ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตะเครียะ ระโนด สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-81.0/81ตร.ว.
ที่ตั้ง : ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-20.0/120ตร.ว.
ที่ตั้ง : คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ


ประเภทสินทรัพย์

+ (370)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (1730)
+ บ้าน (285)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (520)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านหลุดจำนอง บ้านธนาคารยึด เช็คบ้านติดธนาคาร ค้นหาบ้านติดธนาคาร ขายบ้านติดธนาคาร ประกาศขายบ้านกรมบังคับคดี