ค้นหาสินทรัพย์

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายบ้าน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 270 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-2-13.1/213.1ตร.ว.
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-60.0/60ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-76.0/76ตร.ว.
ที่ตั้ง : ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-76.0/76ตร.ว.
ที่ตั้ง : ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-49.5/49.5ตร.ว.
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-76.9/76.9ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-58.3/158.3ตร.ว.
ที่ตั้ง : ทับมา เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-65.0/65ตร.ว.
ที่ตั้ง : สวาท เลิงนกทา ยโสธร


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-00.0/100ตร.ว.
ที่ตั้ง : ล้อมแรด เถิน ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-82.3/82.3ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ่อตรุ ระโนด สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-69.0/69ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-95.3/95.3ตร.ว.
ที่ตั้ง : ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-38.9/38.9ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0004-2-30.0/1830ตร.ว.
ที่ตั้ง : สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-69.9/69.9ตร.ว.
ที่ตั้ง : เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-30.0/30ตร.ว.
ที่ตั้ง : ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-49.2/49.2ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-25.0/125ตร.ว.
ที่ตั้ง : แม่คะ ฝาง เชียงใหม่


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-1-24.0/124ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าลี่ ท่าลี่ เลย


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-82.4/82.4ตร.ว.
ที่ตั้ง : บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ


ประเภทสินทรัพย์

+ (0)
+ Apartment (0)
+ Condominium (0)
+ Home Office (0)
+ คอนโด (2338)
+ บ้าน (270)
+ อื่น (0)
+ เรือ (2)
+ แฟลต (7)
+ โกดัง (581)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านหลุดจำนอง บ้านธนาคารยึด เช็คบ้านติดธนาคาร ค้นหาบ้านติดธนาคาร ขายบ้านติดธนาคาร ประกาศขายบ้านกรมบังคับคดี