ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร
ขายที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร

ค้นพบ 57 รายการ


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 140ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 123.4ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 123.4ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1845ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : บะฮี พรรณานิคม สกลนคร


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 308ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 71ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 142ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 417ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 142ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 488ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 120ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 140ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 280ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ศาลา เกาะคา ลำปาง


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 119ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 141ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 129ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : รางบัว จอมบึง ราชบุรี


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1045ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองพันจันทร์ สวนผึ้ง ราชบุรี


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 100ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 138ตร.ว./ตร.ม.(กรณีห้องชุด)
ที่ตั้ง : ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา


ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (2)
+ Condominium (55)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1298)
+ บ้าน (163)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (3)
+ โกดัง (480)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินหลุดจำนอง ที่ดินธนาคารยึด เช็คที่ดินติดธนาคาร ค้นหาที่ดินติดธนาคาร ขายที่ดินติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินกรมบังคับคดี