ค้นหาสินทรัพย์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร เขตบางพลัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขายบ้านและที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร เขตบางพลัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ค้นพบ 23 รายการ


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31.00
ที่ตั้ง : บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-57.1
ที่ตั้ง : แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-28.07
ที่ตั้ง : บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-100.09
ที่ตั้ง : บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-18.6
ที่ตั้ง : แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 32.38 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-64.00
ที่ตั้ง : บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-51.00
ที่ตั้ง : บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-42.59
ที่ตั้ง : บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-44.07
ที่ตั้ง : บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-00.0 / 35.06 ตร.ม.
ที่ตั้ง : บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-00.0 / 35.32 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-00.0 / 46.65 ตร.ม.
ที่ตั้ง : บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-35.15
ที่ตั้ง : บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-13.00
ที่ตั้ง : บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-69.70
ที่ตั้ง : บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : คอนโดมิเนียม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-63.23
ที่ตั้ง : บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17.00
ที่ตั้ง : บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : ห้องชุดพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-205.31
ที่ตั้ง : บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-51
ที่ตั้ง : แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร


แขวงในเขตบางพลัด

ประเภทสินทรัพย์

+ (1)
+ Apartment (2)
+ Condominium (53)
+ Home Office (1)
+ คอนโด (1717)
+ บ้าน (157)
+ อื่น (0)
+ แฟลต (2)
+ โกดัง (484)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร